Mijenjanje izgleda prozora 7 na xp

Uz proljetni podsjetnik, mnoge ¾ene brinu o promjenama koje uglavnom utjeèu na vanjski izgled. Èak i male promjene imaju dobru ideju za bliski stav i samopo¹tovanje, pa se vrijedi odluèiti. Metamorfoza

Modni dizajneri

U subotu je prikazana najnovija kolekcija lokalnog proizvoðaèa odjeæe. Dogaðaj je privukao veliki sadr¾aj gledatelja koji su ¾eljeli provjeriti ¹to su dizajneri pripremili za sezonu spajanja. Meðu publikom mogli smo vidjeti